Het einde van het jaar nadert, het is december. Zo ook het einde van het boekjaar 2019.
Hoog tijd om de balans op te maken, ik open mijn takenlijstje en zie bovenaan ‘NIEK1-PARABOOL7 B.V. staan. Ik zet mijn bureaustoel op de goede stand want hiervoor moet ik wel even goed zitten.

Eerst open ik de administratie en scrol door alle cijfers. Ik zie dat alles geboekt is door J. Santinga, dat is fijn want hij is net zo onafhankelijk als een scheidsrechter. Maar ook ik weet dat hij nog lerende is, dus ik bekijk alle posten nog even goed en besluit een steekproef te nemen. Bij de autokosten zie ik een boeking ‘ritje van Groningen naar Ruinen’ door werknemer Peter Agema. Natuurlijk is de onbelaste vergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer, en ik check of dit ook aan de orde is. Even Google Maps erbij pakken, wel geteld 129,8 km retour. Langzaam dwalen mijn gedachten af, wat valt er eigenlijk te beleven daar in Ruinen? Afgelopen weekend was er nog een kerstmarkt, er is een Coop en een sporthal, met zelfs plek om je klompen te stallen.

Even schiet ik weer wakker. Ik moet natuurlijk door want ‘tijd is geld’ en ‘geld groeit niet aan boom’ voor de klanten, dus ik schrijf weer een uurtje.
Dan is het nu tijd voor het echte werk, de jaarrekening samenstellen! Ik begin met de balans, aan de linkerkant de Materiële Vaste Activa (De bezittingen van een bedrijf die voor een periode langer dan een jaar). Belangrijk hierbij zijn de investeringen, maar ook de afschrijvingen. Afschrijven doe je op de economische levensduur maar soms moet ik ook kritisch zijn en zie je van afstand, dat is sowieso afgeschreven.  Dat geldt ook voor ’65-jaar-nog-in-een-lekker-kort-rokje-met-KPP-maar-nog-steeds-breedtekorfbal’. Even een attentiepuntje hiervan maken.
Daarna ga ik door met Vlottende Activa (korter dan 1 jaar). Ik begin bij de voorraad. Daar zie ik een paar producten waarvan ik dacht, die verkopen makkelijk maar soms moet je goud bewaren. Ik zie op de voorraadlijst ‘Si-bó, Lycan-câ, Mr-the’ en Jé-roen. Veilig verborgen op de bank, hopelijk verkoopbaar voor het volgende jaar!
Als volgende de liquide middelen, die bestaan uit de Bank en een Kas. Maar zo mooi geautomatiseerd deze wereld is, ontbreekt de Kas nog wel eens en wordt er alleen via de Bank verkocht. Toch de kaslijst even door en vind een paar transacties dit jaar.

Op naar de rechterkant, de creditzijde. Ik begin bij het eigen vermogen bestaande uit het aandelenkapitaal en de algemene reserve. Er zijn dit jaar 3* aandelen bijgekocht, bestaande uit PuCk, KrisTel en JaaP. Dit zorgt voor een verbetering in het solvabiliteitsratio (eigen vermogen/totaal vermogen *100%), wat mooi is. De algemene reserve bestaat uit de winstverdeling van elk jaar plus toevoeging van voorgaande jaren. Die is redelijk stabiel gebleven, daar is makkelijk een Van der Pijl op te trekken.  Als laatste ga ik naar de schulden. Als eerste zie ik een aantal langlopende schulden, bijna te vergelijken met de studieschuld bij DUO van studenten die plus 8 jaar studeren.

Daarna door naar de winst- en verliesrekening. Beginnende bij de omzet. Dit jaar 26*, wauw wat hoog! Ik scrol door naar de specificatie en drie groepen. De eerste productgroep genoemd ‘vak aanval’ bestaat uit HULK-SVEN, GUINESS-ELLA, STUITERBAL-MATTHIJS, en CAPTAIN-MAAIKE. De volgende groep ‘vak verdediging’ bestaat uit SPIRITUEEL-LEIDER-BJORN, VLIEGENDE-EVERT, PUNTER-ASTRID, GASGAAN-AMARINS en VLIEGENSVLUG-ANNEMARIJ. Als laatste groep staat ‘staff-voor-1-wedstrijd’, genaamd ENTHOUSIASTE-FENNA-HELAAS-GAAT-ZE-BIJNA-NAAR-CAMBRIDGE.

De kosten bestaan dit jaar uit 14*, wat lager in lijn is met voorgaande jaren. Ik weet dat dit jaar nauwer gelet is op de kosten en dat ballen vanuit de knieën naar een korf gooien weinig, tot geen nut heeft.

Onder aan de streep bij de winst zie ik 2,005* staan. Dit is gek want het moet 2* zijn. Even creatief zijn, denken, wat kan anders? Ik besluit een opmerking te maken, €5 LL -> Laten Lopen. Dat hoor ik wel eens vaker! Dossiertje dichttikken, alles vastleggen en dan is voor mij deze mooie werkdag weer voorbij. Stipt om 17:00 uur loop ik naar buiten de frisse Groningse lucht in, op naar huis. Voor volgende week staat ‘PARABOOL7-RITOLA4 B.V’ op de planning. Dan zal vast en zeker tot winst leiden!

*Alle bovengenoemde cijfers zijn x €1.000