Bestuur Aut omnia, aut nihil; we BjEarn it

Het bestuur 2020-2021 bestond uit de volgende mensen:

Björn de Kruijf: Voorzitter

Franka van Luijk: Secretaris

Demi Sierdsma: Penningmeester

Marleen Bruin: Commissaris intern

Hilde Kiers: Lid technische zaken