Bestuur Wy Brandt Los

Bestuur Wy Brandt Los (2017-2018)

Het bestuur 2017-2018 bestond uit de volgende mensen:

Wybrand de Vries: Voorzitter

Lieke de Groot: Secretaris

Allard Lakerveld: Penningmeester

Raymond de Vries: Commissaris Intern

Gerald Kikkert: Lid Technische Zaken