Bestuur Just Dik it

Het bestuur 2014-2015 bestond uit de volgende mensen:

Simon Dik: Voorzitter

Tetske Dijkstra: Secretaris

Lennert Schuttenbeld: Penningmeester

Martijn van Lier: Wedstrijdsecretaris

Folkert Bergsma: Lid Technische Zaken