Bestuur Snijder I

Het bestuur 2010-2011 bestond uit de volgende mensen:

Marieke Snijder: Voorzitter

Sicco Hempenius: Secretaris

Kees Wouters: Penningmeester

Jelle Grunstra: Wedstrijdsecretaris

Jordi Meijer: Lid Technische Zaken