Heren
Jorrit Vink
Joran Buisman
Jilles de Graaf
Patrick Bosch
Stijn de Zeeuw

Dames
Britt Dingsté
Caya Muijs
Indra Buisman
Lysette van der Hoop
Suzan Klijnjan

Trainers/coaches
Wybrand de Vries