De onzekerheid die deze corona-crisis met zich mee brengt heeft als gevolg dat wij op dit moment niet met zekerheid kunnen zeggen of we het 40-jarig bestaan van onze vereniging kunnen vieren van 29 juni tot 4 juli. De lustrumcommissie neemt hier samen met het bestuur en de RVA een beslissing over op 15 mei. Dit horen jullie van ons via de bekende wegen.

De afgelopen tijd hebben wij geprobeerd in contact te komen met onze oud-leden om deze uit te nodigen voor het lustrum. Mocht het zo zijn dat je nog geen mail van ons gehad hebt, maar wel graag bij het lustrum wil zijn en dus geïnformeerd wil worden, laat dat ons weten via lustrumcie@parabool.com.