UPDATES

Op deze pagina zullen de komende tijd zo veel mogelijk updates worden gepost betreft de gang van zaken rond Theehuisje3. Het bestuur en de Accommodatiecommissie willen iedereen namelijk bijzonder graag op hoogte houden van alle ontwikkelingen. Tevens hopen zij met transparantie het geven van feedback en tips te stimuleren! Bereik ze via: bestuur@parabool.com .


Maart 2017: Goede stappen gemaakt

Eind 2015 zijn we vol jeugdig enthousiasme begonnen om de nieuwe kantine samen met De Gladiators te realiseren. In der tijd spraken we nog vol ambitie uit om de kantine voor het nieuwe seizoen te kunnen openen. Welnu, anno maart 2017 is er veel gebeurd en begint het project concrete vormen aan te nemen. In deze update willen we jullie graag bijpraten over het project, wat begrijpelijker wijze bij sommige wat naar de achtergrond is verdwenen, weer in de spotlights zetten want er is wel degelijk veel gebeurd.

Nadat er in oktober is gestemd om biercontract adviseur Tom van Erven Dorens in te huren en de samenwerking met De Gladiators officieel te bevestigen is de werkgroep druk bezig geweest. Er is een uitgebreid businessplan geschreven wat een goed beeld geeft van de haalbaarheid van het project. Dit businessplan is voorgelegd aan de bierbrouwers, te weten: Bavaria, Grolsch en Heineken. Inmiddels zijn de eerste biedingen gedaan en spoedig hoopt de werkgroep een goede deal te kunnen sluiten met een van de brouwers.

Een cruciaal ander onderdeel is de financiering. Hier hebben we anderhalf jaar geleden te makkelijk over gedacht waardoor het project niet zo snel is gegaan als we hadden gehoopt. Momenteel is er een eerste gesprek geweest met de Stichting waarborgfondssport (SWS). Deze stichting kan een garantstelling geven voor een lening waardoor een gunstige financiering bij een Bank kan worden verkregen. De SWS kijkt kritisch naar het gehele project, financiële haalbaarheid is belangrijk, maar ook wordt er gekeken naar de organisatorische zaken. Zo heeft een juridische commissie, bestaande uit leden van beide verenigingen, een fraai rapport geschreven waar een voorstel wordt gedaan voor statuten voor de overkoepelende stichting (een eis van SWS). Daarnaast zijn we bezig met de belastingdienst om veranderende belastingtechnische zaken goed in kaart te brengen (ook dit is een voorwaarde van de SWS). Hoewel deze zaken nog aandacht vragen, was de SWS in het gesprek erg positief over de plannen waardoor het aannemelijk lijkt dat de garantstelling kan worden verleend wanneer wij de eerder genoemde zaken in orde brengen. Dit betekent concreet dat we waarschijnlijk wél bij een bank kunnen lenen (met een veel langere looptijd) en we dus niet meer afhankelijk zijn van een kortlopende lening bij een brouwer. Dit is super goed nieuws!

In de nabije toekomst hopen wij de ALV te kunnen organiseren waar de leden zich definitief kunnen uitspreken over de plannen. Opnieuw onrealistisch snel? We hebben geleerd hier niet te stellig in te zijn maar we verwachten in maart alle definitieve offertes binnen te krijgen en daarmee zo dichtbij een definitief voorstel te komen als mogelijk is. Maar, we houden een slag om de arm.. De gesprekken met de belastingdienst zouden potentieel nog even kunnen duren, maar wanneer deze eenmaal zijn afgerond kan de garantstelling waarschijnlijk worden aangevraagd. Helaas zal de kantine er voorlopig nog niet staan want het vergunningstraject en de bouwtijd zal helaas nog de nodige maanden duren. Toch hopen we dat we jullie hebben overtuigd dat het project nog in volle gang is en wij hebben er alle vertrouwen in dat we in de nabije toekomst een nieuwe kantine kunnen openen.


Maart: Toch nog een lange weg te gaan.   

De gesprekken met de aannemers zitten erop, en het wordt tijd om plannen te gaan kiezen. Op dit moment hebben we drie plannen die allemaal in een andere prijzencategorie vallen. Vandaar een update over de financiële zaken.

De eerste stappen van dit nieuwe Theehuisje waren voornamelijk leuke ideeen. Hoe willen we dat het eruit gaat zien? Willen we een tap? Kunnen er putjes in de vloer? Hoe pakken we de samenwerking met De Gladiators aan? Nu dit op orde is, en overlegd met de aannemers kunnen we naar het geld gaan kijken. Hoe kunnen we dit gaan financieren? Om dit zo goed mogelijk te kunnen beoordelen hebben we contact op genomen met onze oude wijzen: de Raad Van Advies.

In deze vergadering met de RVA werd duidelijk dat we ons veel meer moeten gaan focussen op de aflossingen per jaar, leningen en garantstellingen. Alles hangt af van het feit of we eenleningkrijgen die we in 20 jaar of in 10 jaar kunnen afbetalen. De aflossing per jaar wordt in dat geval gehalveerd. Dit klinkt logisch, maar maakt wel het verschil tussen 5000 euro of 2500 euro per jaar, waar de penningmeester toch wakker van kan liggen.

Ook het uitdenken van de verwachte begrotingen blijkt moeilijker dan gedacht. Door in te schatten hoeveel bier er wordt gedronken op een borrel, hoeveel ledengroei er is en welke uitgaven we maken meten we per jaar uitzoeken wat we kunnen aflossen. De vraag is echter: wat als we een plotselinge ledentekort krijgen? Zijn we dan nog in staat om het jaarlijkse bedrag af te lossen? Op deze vragen moeten we allemaal een antwoord hebben, voordat we deze plannen gaan voorleggen aan jullie, de leden.

De uiteindelijke uitleg van alle ideeen zal gegeven worden op de TAV, die later dit jaar op de planning staat. Pas nadat we jullie goedkeuring hebben zal er een handtekening gegeven worden aan een aannemer en zullen we de procedure in start stellen. Hier gaat natuurlijk ook tijd overheen, waardoor er pas een aantal maanden na de TAV kan worden begonnen met bouwen.

Uiteraard is het allemaal te veel om in dit korte stukje uit te leggen, dus vraag ons zeker een keer!


 

Februari:

De eerste Theehuisje acties gaan van start en er is een gesprek met het Sportcentrum geweest. Tijd voor de update van februari.

De gesprekken die we nu met professionals hebben beginnen steeds meer vorm te nemen. Na deze gesprekken zijn er concretere plannen gemaakt, en zitten we steeds meer op 1 lijn. De tussenwand tussen De Gladiators en De Parabool is in de plannen meegenomen, en daarnaast is er eenapartekeuken waarin we lekkere maaltijdjes kunnen gaan maken. We zijn erg benieuwd wat jullie er allemaal van vinden!

Naast de gesprekken met de aannemers, is er deze maand ook een gesprek geweest met het Sportcentrum. Zij kunnen veel voor ons betekenen, omdat ze veel contacten hebben binnen de gemeente en de RUG. Het Sportcentrum zal contact gaan opnemen met het facilitair bedrijf om de grond van het Theehuisje3 ‘bouwrijp’ te gaan maken. Ook qua financiën is het Sportcentrum erg belangrijk, omdat we via hun aan een hele gunstigelening zouden kunnen komen. We hopen hier op een gemeenschappelijke lening van 100.000 euro.

Dit is natuurlijk een enorm bedrag voor onze vereniging, en we zijn hard bezig om dit financiële plaatje op orde te krijgen. Henri is zich aan het verdiepen over hoe wij dit in de komende jaren kunnen gaan klaarspelen. Uiteraard zal de omzet van eten en drinken omhoog gaan, maar wat zijn de kosten die er naast de lening nog bij komen? Mocht je hier meer over willen weten kan je altijd Henri even aanspreken.

Als laatste zijn de commissies ook druk bezig om acties te verzinnen om geld bij elkaar te spelen voor het Theehuisje3. Op het moment van schrijven heeft de TLcie net 80 euro opgehaald met middenlijn schieten. Deze kleine acties zorgen ervoor dat er beetjes geld binnenkomen, en samen zullen dit grotere bedragen worden. Daarnaast is de Sponcie bezig met een grotere actie, waarin we zullen proberen gezamenlijk een enorm bedrag te kunnen samenspelen. Zo zullen we samen dit fantastische idee gaan uitwerken.

Heb jij nog leuke ideeën? Spreek ons even aan!


 

Januari: We gaan stappen maken!
Sinds de zomer is het proces rondom Theehuisje3 in sneltreinvaart gezet. De eerste maanden zijn altijd oriënterend. Waar sta je? En wat wil je? Gelukkig heeft het bestuur de contacten met Sportcentrum en De Gladiators snel opgepakt en weten te versterken. Al snel zijn de eerste plannen tussen de besturen van beide verenigingen gedeeld en zijn de financiën met het Sportcentrum doorgesproken. Door de drie partijen is vastgesteld dat een (gedeeltelijk) gedeelde kantine extra kosten zou kunnen drukken. Wegens deze kostenbesparing en het goede contact met De Gladiators is er definitief besloten met elkaar in zee te gaan. Om deze samenwerking soepeler te laten verlopen is er een werkgroep opgericht met 2 leden van De Parabool en 2 van De Gladiators.

In de tussentijd is men op zoek gegaan naar derden met ervaring in het bouwen van clubhuizen en kantines. Met veel tijd en moeite is een berg aan goede tips en informatie binnengekomen. Onder andere onze buren van GCHC, die recentelijk ook een kantine hebben gebouwd, hebben hier aan bijgedragen.

De initiële bouwplannen die door de accommodatiecommissie eerder het jaar werden aangeleverd en gepresenteerd op de BAV, zijn aan professioneel oog voorgelegd. Met trots kan het bestuur vermelden dat een eerste offerte is ontvangen. We gaan stappen maken!

De samenwerking met de Gladiators begint inmiddels ook vorm aan te nemen. Er waren natuurlijk essentiële vraagstukken waarover moest worden nagedacht: gaan de verenigingen een gezamenlijk clubhuis gebruiken en om de avond delen, of moet er een gedeeld gebouw metaparte ruimtes komen? Wordt het dan niet te groot om de knusheid te waarborgen, of te klein om het ISKT binnenshuis te organiseren? Beide verenigingen zitten op één lijn wat dit betreft en hebben besloten om te gaan werken met een mobiele tussenwand. Hierdoor houden we een knusse kantine op trainingsavonden en creëren we een grote kantine voor feesten en partijen. Ook deze beslissing zal voorgelegd worden aan verschillende professionals. Exacte uitwerking hiervan wordt op het moment besproken.

Ook moet Reitdiephaven niet worden vergeten. De wijk ligt vlak achter de toekomstige kantine (dichterbij dan je denkt, Google Maps maar!). De bewoners hebben in het verleden al herhaaldelijk geklaagd over de geluidsoverlast. Uiteraard wil De Parabool haar buren niet tot last zijn en is het van groot belang de kantine geluidsdicht te maken.

Komende maand gaat de samenwerking tussen het bestuur en de Accie verder. Hier zijn naast goede plannen ook financieringsmogelijkheden van groot belang. We zijn op dit moment druk op zoek naar subsidies, fondsen en andere manieren om geld op te halen. Het is belangrijk systematisch te werk te gaan zodat geen onnodige fouten over het hoofd worden gezien. Uiteraard zullen we jullie van alle veranderingen op de hoogte houden! En onthoud: voor hulp staan we altijd open!