In het onderstaande volgt een stuk uit het boek ‘Typisch Parabool. Geschiedenis van 20 jaar “G.S.K.V. De Parabool”.
De Paarse Evolutie. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Parabool.

De Groninger Studenten Korfbal Commissie

De Parabool is niet vanuit het niets ontstaan. De voorloper van de Parabool is de GSKC (Groninger Studenten Korfbal Commissie). Deze commissie is twee jaar voor het ontstaan van De Parabool opgericht door een aantal studenten die thuis korfbalden, maar wel in Groningen samen trainden. Ook organiseerde de GSKC de beginnerscursussen van de ACLO, maakte ze propaganda voor korfbal aan de RuG, stelde de teams samen voor de studentenkampioenschappen en organiseerde de toernooien in Groningen.

Oprichtingsvergadering

De oprichtingsvergadering is, na overleg met de bond, op 1 juni 1980 in de Societeit van Hendrik de Cock gehouden. De eerste beslissing werd heel snel genomen: Groningen krijgt een studentenkorfbalvereniging. Hierna moesten nog beslissingen genomen worden over de naam van de vereniging, de clubkleding en de contributie. Dit kostte niet veel tijd. Voor de naam kwamen er verschillende voorstellen. Hans Welleweert bedacht uiteindelijk de naam voor de vereniging: G.S.K.V. “De Parabool”. GSKV als afkorting van Groninger Studenten Korfbal Vereniging en Parabool omdat bij een doelpoging de bal in een boog, een parabool, naar de korf gaat – als het goed is. Voor de clubkleding werden drie voorstellen gedaan. Na een tweede ronde stemde men voor paars/wit.

En toe was ‘ie er, een nieuwe korfbalvereniging. De Parabool was de eerste zelfstandige studentenkorfbalvereniging in Nederland. Voor het nieuwe bestuur was er na de oprichting nog veel te doen. Er moest officieel een aanvraag ingediend worden bij de afdeling Noord voor aansluiting bij het KNKV. Bij honorering diende er nog een voordracht plaats te vinden door het afdelingsbestuur aan het hoofdbestuur van het KNKV. Toen dit allemaal achter de rug was, kon inschrijving bij de Kamer van Koophandel plaatsvinden. Wanneer de Parabool een definitieve erkenning van de ACLO kreeg is niet bekend.

Andere korfbalverenigingen

De Parabool heeft contact met vele verenigingen en organisaties. Voorbeelden zijn de burgerverenigingen in de stad Groningen en uit de competitie, de andere studentenkorfbalverenigingen en organisaties als het KNKV, de ACLO en het Sportcentrum.

Teams

Het aantal teams wisselt sterk. De eerste jaren konden er niet genoeg mensen op de been gebracht worden om een veldteam te vormen, omdat er in die tijd nog met een middenvak gespeeld werd. Toen het KNKV in 1988 het middenvak afschafte speelde de Parabool inmiddels al wel een aantal jaren op het veld. In de zaal werd over het algemeen met twee teams gespeeld. In 1984 kwam er een derde zaalteam. In 1991 werd een record aantal zaalteams gehaald, er stonden toen namelijk 5 teams ingeschreven. Ook in het veldseizoen dat daar op volgde korfbalden er 5 teams voor De Parabool in de competitie. In het jaar 2001-2002 staat de Parabool met het mooie aantal van 4 teams in het veld.

Locatie

De Parabool heeft in het verleden vele thuishavens gekend. Oorspronkelijk werd er getraind en gespeeld in sporthal de Wijert. Na de uitbreiding van het Sportcentrum met de Heshal was er genoeg ruimte om daar te gaan trainen en spelen.

In het seizoen ’86-’87 werd het theehuisje gebouwd door de ACLO, de cricketvereniging en de Parabool. De cricketers kregen het linker deel en De Parabool het rechter deel. Na de wedstrijd bezocht De Parabool in het begin de kantine van het Sportcentrum. Veel mensen blijven na zitten op het veld; soms zo lang dat ze voor een dichte deur bij het Sportcentrum komen te staan of hun trein missen naar paps en mams. Zelfs bij slecht weer blijven de Parabolers nazitten, maar dan in het theehuisje.

Commissies/ toernooien

De Parabool bestaat uit vele commissies (bv. Redactie, toernooicommissie), waarvan de leden zich altijd actief inzetten voor De Parabool. Daarnaast neemt het bezoeken van toernooien een belangrijke plaats in binnen de activiteiten van De Parabool. De nevenactiviteiten zijn minstens zo belangrijk als het toernooi zelf, terwijl ook enkele toernooien (NSK en ESK) meer prestatiegericht worden benaderd.

Tot slot

Zoals blijkt is de Parabool een veelzijdige, sportieve en gezellige vereniging. Voor meer geschiedenis en leuke annekdotes willen we je verwijzen naar het boek waar de bovenstaande passages uitkomen: ‘Typisch Parabool. Geschiedenis van 20 jaar “G.S.K.V. De Parabool’. Daarnaast kun je natuurlijk ook altijd langskomen op een training om dit alles zelf eens mee te maken!