ALGEMEEN

Wat vooraf ging.

Al jaren wordt er over een nieuwe kantine voor G.S.K.V. De Parabool gespeculeerd. Vorig jaar is bestuur Just Dik It gestart deze speculaties om te zetten in acties. Dit proces begon allemaal met het oprichten van de Accommodatiecommissie. Vanaf begin dat jaar begon de samenwerking tussen het bestuur en de kersverse leden van de Accie, met het opstellen van eerste taken. Op de agenda stond onder andere overleg met het Sportcentrum over mogelijkheden betreft vergunningen, locatie, financiën, etc. Na een aantal gesprekken werd afgesproken dat wij het grasveld achter Forward konden gebruiken en gaf het Sportcentrum aan verder mee te willen denken, wanneer De Parabool hen concrete plannen zou voorleggen. Zo gezegd, zo gedaan. De Accie stortte zich op het uitwerken van ideeën.

Verder werd er gezocht naar eventuele partners in de nieuwbouw. Al snel stuitte men op de Groningse lacrosse vereniging bekend als de Gladiators. Bestuur Just Dik It is bezig gegaan om deze banden aan te halen. In samenwerking met de feestcie is er vorig jaar met beide besturen gegeten en is er een gezamenlijk feest in de 9de cirkel gegeven. Later dat jaar gaf ook het Sportcentrum aan voorbaat te hebben bij een samenwerking, en werd de samenwerking concreet gemaakt.

De derde en wellicht meest belangrijke uitdaging was het warm maken van, en draagvlak creëren binnen de vereniging. Met een bult enthousiasme en het succesvolle project ‘Interne Expansie’ werd vorig jaar aangetoond dat de Parabool met de capaciteiten van haar leden veel kan bereiken. Met het aanschaffen van een opslag container werd de eerste echte tastbare stap richting Theehuisje3gezet.

Afgelopen zomer heeft bestuur Semper Paratus het stokje van oud-bestuur Just Dik It overgenomen. Belangrijkste taak: de ingezette weg vervolgen, het vuur binnen de vereniging brandende houden en een brug slaan naar realisatie…. Lees verder.