Bestuur Nijghend naar Goud

Voorzitter: Sandra Nijgh

Secretaris: Ylse Steerenberg

Penningmeester: Demi Sierdsma

Commissaris intern: Caya Muijs

Lid technische zaken: Amarins Koster