Coronaprotocol trainingen

Korfbalvereniging G.S.K.V. De Parabool

Coronaprotocol GSKV De Parabool.pdf

Protocol opstarten trainingen en opening
kantine

Dit plan van aanpak is gericht op het organiseren van gemeenschappelijke trainingsactiviteiten voor de korfbalsport binnen de geldende  verordeningen in verband met de strijd tegen het coronavirus. Het uitgangspunt van dit plan van aanpak is het door de KNKV opgestelde korfbal specifieke protocol en het door NOC*NSF ontwikkelde landelijke algemene sport protocol. Voor de openstelling van het Theehuisje² is het protocol gebaseerd op de richtlijnen in het Protocol Heropening Horeca.

Theehuisje²

● Personen met gezondheidsklachten dienen thuis te blijven;
● Personen die in contact zijn geweest met iemand besmet met het COVID-19 virus dienen 14 dagen thuis te blijven na het laatste contact;
● Alle personen die niet tot één huishouden behoren, dienen te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar te houden, vanaf 3 personen wordt dit gehandhaafd;
● In het geval van een bevestigde corona besmetting, dient de desbetreffende persoon dit te melden bij het bestuur wanneer hij/zij in de afgelopen 14 dagen op het ACLO terrein is geweest. Het bestuur zal dan de overige aanwezigen hierop attenderen;
● Alle bezoekers dienen de looproutes in acht te nemen die door middel van
bewegwijzering op het terrein aangegeven zijn;
● Het terras van G.S.K.V. De Parabool bevindt zich ten zuiden van de de G.S.H.C. Forward kantine tot aan het het van het veld.
● Alle bezoekers dienen op het terras plaats te nemen op een bank (per bank 2 personen) of op een barkruk aan een bartafel (per bartafel 2 personen);
● Alle banken en bartafels staan minimaal 1,5 meter uit elkaar.
● Er kan enkel plaatsgenomen worden op het terras van G.S.K.V. De Parabool na deelname aan een training, hiervoor hoeft niet apart gereserveerd te worden;
● Er is maximaal ruimte voor 30 mensen;
● Als er meer mensen zich opgeven voor een trainingsavond, zal apart gereserveerd moeten worden voor het terras van de G.S.K.V. De Parabool;
● In de kantine mogen maximaal 2 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in verband met de 1,5 meter norm, die 1.5 meter afstand dienen te houden;
● Te allen tijde is één corona coördinator aanwezig;
● De reguliere in- en uitgang van het Theehuisje² zal alleen fungeren als ingang, de zijdeur achter in het Theehuisje 2 fungeert als uitgang. Erg geldt eenrichtingsverkeer;
● Leden maken gebruik van desinfectans voor en na het betreden van het theehuisje²
● Indien een bezoeker zich niet aan de bovengenoemde regels houdt of aanwijzingen van de corona coördinator negeert, kan de desbetreffende bezoeker van het terrein verwijderd worden door een corona coördinator;
● Het Theehuisje 2 gaat mee met de eindtijd van 22:30 uur die in samenspraak met de ACLO en verenigingen met kantine is afgesproken;

Training

● Er wordt per trainingsavond minimaal één corona coördinator aangesteld, die toezicht houdt op het gebruik van de accommodatie. Deze persoon/personen zorgen voor een juiste toepassing van de protocollen voor, tijdens en na de trainingen. De coördinator is herkenbaar aan een gekleurd hesje;
● Deelname aan de training is mogelijk door opgave via de link die elke zondag wordt gedeeld onder de leden;
● Meld je tijdig af voor de training op de gebruikelijke wijze, zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
● Kom niet eerder dan 10 minuten voor de start van de training aan bij het sportveld, maar zorg wel dat je op tijd bent;
● Kom op eigen gelegenheid;
● Spelers komen naar de training in sportkleren, met de kunstgrasschoenen al aan. Bij de ACLO is er geen mogelijkheid om om te kleden of te douchen;
● De looproute het veld op is achter de kantines van G.C.H.C. en …., voor het
theehuisje² langs en dan om het hockeyveld (veld 7) heen. De looproute van het veld af is langs het hockeyveld (veld 7) aan de kant van de weg.
● Tussen de trainingen zit minimaal 30 minuten tijd;
● Voor het betreden van het veld desinfecteren spelers en trainers de handen. De vereniging zorgt voor handdesinfectans;
● Twee personen worden aangewezen om het materiaalhok te betreden;
● Voor en na de trainingen worden de materialen gedesinfecteerd. Dit wordt gedaan door spelers, onder toezicht van de corona coördinator;
● De 1,5 meter afstand tussen elkaar geldt te allen tijde;
● Op een speelhelft mogen maximaal 8 mensen tegelijk komen, dus in een volledig korfbalveld maximaal 16 mensen. Er zijn in totaal 2 gebruikte korfbalvelden, dit betekent dat er maximaal 32 mensen op het veld mogen staan;
● Indien een bal wegrolt uit het eigen trainingsvak in het trainingsvak van een andere groep, hier niet achteraan rennen. De bal dan met de voet over de grond richting de juiste training terugrollen.
● Probeer van je gezicht af te blijven tijdens het trainen;
● Niet spugen op en rondom het veld.
● Na het snuiten van de neus, meteen de handen desinfecteren;
● Voor het verlaten van het veld desinfecteren spelers en trainers de handen;
● Spelers wordt aangeraden direct na thuiskomst van de training hun handen te wassen met water en zeep, tenminste 20 seconden.